Hva vil det si å være lærling?

Som lærling får du opplæring i bedrift, og målet er å ta en fag- eller svenneprøve i faget. For å bli lærling inngår du en lærekontrakt med en lærebedrift, som er ansvarlig for å gi deg opplæring i faget.

På Viken.no har de samlet informasjon som er nyttig for deg som vil bli lærling. 

Hva vil det si å være lærling? 

Til toppen