Ytterligere åpning for fysisk skole

 Kunnskapsministeren kunngjorde på pressekonferanse onsdag 27.05 at det ville bli ytterligere åpning for fysisk skole.

Skolene vil nå få en nivåinndeling av smitteverntiltak, der folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. I utgangspunktet er de videregående skolene klassifisert som gule, men disse kan endres lokalt. Det vil også komme nye oppdaterte smittevernveiledere i løpet av 29.05.20.

 

Lier videregående skole trenger noe tid for å forberede videre åpning av skolene. Både i påvente av ny smitteveileder, og fordi vi må lage nye planer for undervisning. Med noen få unntak vil derfor planene for neste uke gå som tidligere fastsatt.

 

Dersom enkeltgrupper får en annen plan får de direkte beskjed fra kontaktlærer.

 

Med ønske om en riktig god Pinsehelg😊

Til toppen