Utveksling på alle programområder!

Skolen har for perioden 2020-2022 fått tildelt i overkant av 1,4 millioner i Ersmus+ midler til internasjonalisering og utvekslingsarbeid.

Denne rekordstore tildelingen betyr at  vi nå har tilbud om utveksling på alle skolens utdanningsprogrammer.

Erasmus+ VET Mobility Charter-skole

Lier videregående skole ble i fjor godkjent Erasmus+ VET Mobility Charter-skole. Dette er en akkreditering som gir enklere søknads- og rapporteringsprosess for utvekslinger gjennom Erasmus+. VET står for Vocational Education and Training. Denne forhåndsgodkjenningen gis til skoler som arbeider godt med internasjonalisering.

Skolen gjennomfører til enhver tid 2-årige internasjonaliseringsprosjekter, der elever på vg2 reiser på 2-3 ukers arbeidspraksis i bedrift/college i et land i Europa. I tillegg drar også mange lærere på utveksling.

Utveksling

Lier videregående skole har hatt tilbud om utveksling i mange år på utvalgte programområder. Det har vært et mål for skolen at dette skal bli et tilbud for alle elever og ansatte på skolen. Med denne tildelingen fra Erasmus+ blir dette en mulighet.

Til toppen