iEmpower – internasjonalt forskningsprosjekt

Sammen med tre skoler i Europa har Lier videregående skole fått tildelt i overkant av 1,7 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt gjennom Erasmus+ Strategisk Partnerskap. Lier videregående skole vil stå som koordinator for prosjektet.

Klikk for stort bilde Erasmus+   

iEmpower!

Sammen med tre skoler i Europa har Lier videregående skole fått tildelt i overkant av 1,7 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt gjennom Erasmus+ Strategisk Partnerskap. Lier videregående skole vil stå som koordinator for prosjektet.

Skolene vil sammen forske på egen praksis for å bedre forstå hva som skal til for at elevene opplever trivsel og utholdenhet i skolearbeidet. Vi håper å kunne gi elevene kunnskap og ferdigheter til å mestre egen skolegang med hensyn til både medgang og utfordringer. Prosjektet har derfor fått navnet iEmpower!

21st century learning skills:

OECD har påpekt at studenter trenger å mestre visse ferdigheter som vil hjelpe dem å takle utfordringer de vil møte i løpet av det 21. århundre. Dette vil påvirke lærernes praksis, og vi må utvikle metoder for hvordan vi gir ferdigheter for livslang læring. Carol Dweck er en av forskerne hvis forskning vi vil fokusere på, spesielt studiene hennes om hvordan du kan lære og hvilke faktorer som påvirker utholdenhet og motstandskraft. Vi vil også se på motivasjonsteorier innenfor ”Fixed or Growth mindset”.

Metode:

Vi tror at riktig metodikk for å dele "beste praksis" er workshops der deltakerne selv bruker teori og resultater fra undersøkelser og intervjuer, tipser målspørsmålene når de møtes, slik at metodene de vil prøve ut er både praktiske og mulige. Det er deltakerne som kjenner feltet best. Derfor har vi inkludert både ledere, lærere og våre studenter i prosjektet som deltakende medforskere.

Deltakere:

Lærere og elever ved Påbygging til studiekompetanse og helse- og oppvekstfag.

Kvalitet:

For å hjelpe oss med operasjonalisering av gode forskningsspørsmål og å validere forskningen, har vi engasjert forskerne Sjur Langeland og Anders Ruud Fosnæs. De er begge kvalifiserte forskere i skoleutvikling, særlig Fosnæs med sin erfaring med kvantitativ skoleforskning på sin arbeidsplass Conexus.

Samarbeidspartnere:

Prosjektet drives av fire skoler;

West London college, England

Seinäjoen lukio, Finland

St. Hallvard videregående skole

og Lier videregående skole. Sammen representerer de fire skolene et mangfold av både skoleslag og kulturer i Europa.

Liers videregående skoles internasjonale fokus:

Lier videregående skole har hatt tilbud om utveksling i mange år på utvalgte programområder. Det har vært et mål for skolen at dette skal bli et tilbud for alle elever og ansatte på skolen. Tidligere i vår fikk skolen tildelt i overkant av 1,4 millioner kroner til elev- og lærerutveksling.

Til toppen