Lier kommune fortsetter på rødt nivå, oppdatert onsdag 2.12

Sammen med områdedirektør for utdanning og rektorer i regionen deltok Lier videregående skole tirsdag 1.12 i møte med kommunelegen i Drammen og Lier. Vi ser at smittekurven har gått ned etter at vi innførte rødt nivå i skolene med mer digitale skole, og det er vi glad for. Likevel får vi råd om å fortsette tiltakene vi har gjort frem til jul slik at kurven ikke snur og vi går inn i juleferien med økt smitte. Derfor fortsetter vi med planer som ligner på dem vi har hatt de siste ukene med enkelte endringer. Kontaktlærere informerer elever og foresatte om organiseringen av undervisningen. Les mer...

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

 

Uke 50:

Vg1, vg2 og noen grupper på Vg3 skal ha heldagsprøve i matematikk tirsdag og onsdag i uke 50. Ut over dette blir planene i stor grad som de siste ukene med noe fysisk skole og noe digital undervisning.

Uke 51:

Det er mørketid og vi lever i en underlig tid med mange restriksjoner, noe som kan oppleves tungt for mange. Derfor har vi denne uken Folkehelse og livsmestring som overordnet tema. Det betyr at vi gjennom uken arrangerer ulike aktiviteter med elevene i tillegg til ordinær undervisning.

Uke 52:

Siste skoledag er tirsdag 22.12. Vi arbeider med løsninger for hvordan vi kan få til en fin juleavslutning innenfor de rammene smittevernsrutinene gir oss. Vi kommer tilbake til hvordan dette blir.

 

Denne uken er fem elever og en ansatt i isolat med Covid19, og 3 klasser og 5 ansatte i karantene.

*****

Plan for uke 49 

Skolen følger Skoleeiers råd for tilpasset rødt nivå, så alle elever vil i varierende grad ha noe fysisk undervisning på skolen. Det er viktig å finne den rette balansen mellom elevens behov for opplæring på skolen og smittevern. Vi har derfor valgt en modell som i størst grad ivaretar smittevernet samtidig som det gir elevene opplæring på skolen.

Hovedregelen på rødt nivå er at alle skal ha minst en meter avstand til andre i alle situasjoner. Det krever at vi reduserer antall elever på skolen hver dag og deler klasser og faggrupper.

I store grupper deles klassen i to. Gruppene har undervisning med samme lærer, men i to ulike rom. Rommene ligger ved siden av hverandre.

Uke 49 blir lik uke 48 med noen endringer. Vi må ta høyde for at situasjonen hele tiden kan endre seg. Kontaktlærere er derfor i tett dialog med elever og foresatte om hvordan opplæringen blir organisert i de ulike klassene.

VIP-dag 1.12

Tirsdag 1.desember starter vi med adventsstund med gløgg og musikk i A-bygget før vi gjennomfører skoleprogrammet VIP

Alle i Vg1 møter på skolen i klasserom kl. 08:40 sammen med faglærer der vi kobler oss på teams- livesending (opprettes et møte i kalender). Elevtjenesten ønsker velkommen og konsulent fra Antidoping Norge kommer i studioet vårt og holder foredrag om farene med doping. Vi avslutter med Kahoot og spørsmål til kl 10:00.

Kl 10:20 starter ny økt med leder for mobbeombudene i Viken. Temaet er spesielt bevissthet rundt sosiale medier. Oppfølgingsoppgaver gjøres i klasserommet frem til 11:45.

Hold meter’n

Det er fremdeles viktig å holde en meter avstand i alle situasjoner, og å unngå trengsel i fellesarealene som korridorer, trapper og kantina. Det kan oppleves som strengt, men vi ber om at dere respektere det når noen ber dere om å holde større avstand. Det er viktig at reglene er like for alle, vi har ikke mulighet for å gå inn i diskusjoner om hvorvidt dere er nærkontakter eller kjærester på fritiden. På skolen holder vi derfor minst en meters avstand til alle. Kantina er åpen, men for å unngå kø, blir klassene gitt tider de kan handle.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier kommune. 

 

 

*****

Plan for uke 48

Skolen følger Skoleeiers råd for tilpasset rødt nivå, så alle elever vil i varierende grad ha noe fysisk undervisning på skolen. Det er viktig å finne den rette balansen mellom elevens behov for opplæring på skolen og smittevern. Vi har derfor valgt en modell som i størst grad ivaretar smittevernet samtidig som det gir elevene opplæring på skolen.

Hovedregelen på rødt nivå er at alle skal ha minst en meter avstand til andre i alle situasjoner. Det krever at vi reduserer antall elever på skolen hver dag og deler klasser og faggrupper.

I store grupper deles klassen i to. Gruppene har undervisning med samme lærer, men i to ulike rom. Rommene ligger ved siden av hverandre.

Uke 48 blir lik uke 47 med noen endringer. Vi må ta høyde for at situasjonen hele tiden kan endre seg. Kontaktlærere er derfor i tett dialog med elever og foresatte om hvordan opplæringen blir organisert i de ulike klassene.

Hold meter’n

Det er viktig å holde en meter avstand i alle situasjoner, og å unngå trengsel i fellesarealene som korridorer, trapper og kantina. Det kan oppleves som strengt, men vi ber om at dere respektere det når noen ber dere om å holde større avstand. Det er viktig at reglene er like for alle, vi har ikke mulighet for å gå inn i diskusjoner om hvorvidt dere er nærkontakter eller kjærester på fritiden. På skolen holder vi derfor minst en meters avstand til alle. Kantina er åpen, men for å unngå kø, blir klassene gitt tider de kan handle.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier kommune

*****

Fredag 13.november

Hva er rødt nivå?

Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell

Lier kommune: https://www.lier.kommune.no/aktuelt/fakta-og-rad-om-coronaviruset/

På Lier videregående betyr det

 • Elever med luftveissymptomer og feber sendes hjem på en trygg måte
 • Vi viderefører spriting ved alle innganger, innskjerper vask av overflater og spesialutstyr i undervisningsrom etter undervisning
 • Iverksette bruk av utstyr for å desinfisere rom/skolebygg- rutiner for bruk utarbeides
 • «En meter» skal overholdes i alle situasjoner på skolen, alternativt benyttes beskyttelsesutstyr (munnbind). Munnbind brukes under all elevtransport.
 • Der eleven ikke har forutsetninger for å holde avstand (meter), brukes smittevernutstyr (munnbind, briller, engangsfrakk og evt. hårnett).
 • Øker i liten grad lærer/ansatt-tetthet, men legger til rette med større plass i undervisningen, eller fordeler frammøtet
 • Møter foregår i tilrettelagte rom og ikke på kontorer
 • Alltid vask av overflater på kontorer og møterom etter bruk (gul post-it med dato for bruk sikrer vasking på morgenen etter).
 • Klasser avtaler handletid med kantineleder og antall i kantiner daglig (eks 0900) – kun kort eller vipps.
 • I kroppsøving foregår undervisning normalt i hjemmemiljø, men lavterskelaktivitet kan foregå ute/inne på skolen
 • Spising skjer i kantineområder eller i klasserom under oppsyn (ravning)

 

Hvordan blir timeplan uke 47?

Fra uke 47 starter en gradvis gjenåpning av skolen. Vi må ta høyde for at situasjonen hele tiden kan endre seg. Kontaktlærere er derfor i tett dialog med elever og foresatte om hvordan opplæringen blir organisert i de ulike klassene.

 

 

*****

Mandag 9.11 kl 20

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen.

Per i dag har vi 3 elever som har påvist covid-19 og 1 ansatt. Berørte grupper og ansatte som har vært i kontakt med gruppene er satt i karantene. Rødt nivå på skolen er viktig for å få ned smittespredningen.  Men det er også viktig å gjøre det samme i fritida. Husk å holde AVSTAND!

 

 

*****

Fredag 6.11 kl 14:00

Som en konsekvens av at regjeringen torsdag 5.11 kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til tilpasset rødt nivå for alle de videregående skolene våre. Her finner du mer informasjon hva det betyr for elever på Lier vgs.  

 

Stenger ikke Lier videregående skole

Tilpasset rødt nivå betyr at undervisning ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønsket og nødvendig. Elever som i liten grad kan nyttiggjøre seg digital undervisning vil fortsatt få noe tilbud på skolen. Behovet vurderes ved den enkelte skole og i den enkelte klasse.

 

Hva betyr dette for elever ved Lier videregående skole?

Det blir ikke én løsning for hele skolen. Tilbudet vil avhenge av ulike hensyn; f.eks. bygningsmasse og muligheter for å overholde enmeters-regelen, behov for praksis/verksted og behov for tilrettelegging.

 

Endring i organisering fra mandag 9.11

Fra mandag 9.11 vil blir det et variert tilbud til elevene; noen vil ha heldigital skole, mens andre vil bli tilbudt en blanding av digital og fysisk skole. Informasjon til elever og foresatte gis av kontaktlærer. Skolen er ikke stengt. Ledelse, elevtjeneste, helsesykepleier og administrasjon og mange lærere vil være på skolen. Elever som trenger utstyr de har på skolen kan hente det.

 

Hva går som normalt?

Høsteksamen, konte-kurs og «Aktiv mot læreplass» går som planlagt, og kantina vil være åpen, med noen restriksjoner og tidssoner for ulike elevgrupper.

 

Hvor lenge kommer digital skole til å vare?

Det er foreløpig uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde, men vi er første omgang forberedt på de fire neste ukene. Opplegget vi gjennomfører vil evalueres kontinuerlig.

Til toppen