Aktuelt

Vi ber foresatte registrere sin kontaktinformasjon i VIS

Vi minner om at vi må ha alle foresattes kontaktinformasjon. Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Dette kan foresatte se i VIS

  Her er en oversikt over hva foresatte har tilgang til i Visma InSchool.

Gjennomføring av elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som årlig gjennomføres på alle landets skoler. Den gir oss viktig informasjon om elevenes opplevelse av trivsel og læring på skolen, og er derfor et betydningsfullt verktøy i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Dataene fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Generell informasjon til elever og foresatte om korona

Her finner du informasjon om sykdom, fravær og opplæring. 

Husk å søke om stipend

Søk innen 15. november hvis du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.  

Lier videregående skole med universitetsskoleavtale

Lier videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge har inngått universitetsskoleavtale. Samarbeidsavtalen skal bidra til gjensidig kvalitets- og kompetanseutvikling.    

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Hjelp oss å holde skolen koronafri

Jeg er glad for at Lier fortsatt er en koronafri skole, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Pitche-konkurranse for ungdomsbedrifter!

I går ble det arrangert pitche-konkurranse, der skolens ungdomsbedrifter møtte en jury fra lokalt næringsliv, presenterte forretningsideen sin og fikk konstruktive tilbakemeldinger.        

Til toppen