Videregående skole

  • Korona-virus Lier kommune fortsetter på rødt nivå, oppdatert onsdag 2.12
    Sammen med områdedirektør for utdanning og rektorer i regionen deltok Lier videregående skole tirsdag 1.12 i møte med kommunelegen i Drammen og Lier. Vi ser at smittekurven har gått ned etter at vi innførte rødt nivå i skolene med mer digitale skole, og det er vi glad for. Likevel får vi råd om å fortsette tiltakene vi har gjort frem til jul slik at kurven ikke snur og vi går inn i juleferien med økt smitte. Derfor fortsetter vi med planer som ligner på dem vi har hatt de siste ukene med enkelte endringer. Kontaktlærere informerer elever og foresatte om organiseringen av undervisningen. Les mer...

Aktuelt

Kalender

Til toppen